Rethinking power in participatory planning - Towards reflective practice

  • Datum: –15.00
  • Plats: SLU, Sveriges lantbruksuniversitet Auditorium Loftet, Ultuna
  • Doktorand: Martin Westin
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Kontaktperson: Martin Westin
  • Disputation

Martin Westin försvarar sin avhandling "Rethinking power in participatory planning - Towards reflective practice".

Opponent: Jonna Bornemark, Södertörns högskola. 

Alla som är intresserade är välkomna att delta.