Nätverket Lärande för Hållbar Utveckling (LHU)

I Sverige finns ett nationellt LHU-nätverk vars syfte är att lyfta det lokala, nationella och globala arbetet med lärande för hållbar utveckling. Detta sker genom erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och inlägg i den nationella och internationella debatten. Nätverket består av en grupp representanter från organisationer, föreningar och kommunala tjänstepersoner som träffas regelbundet. 

LHU-nätverket ger ut ett Nyhetsbrev och arrangerar en årlig konferens med olika teman inom lärande för hållbar utveckling. Nätverket har en sändlista som är öppen för alla som intresserar sig i frågor som rör hållbar utveckling.

2019 års LHU-konferens anordnas i Karlstad den 9-10 oktober med tema "Handlingskompetens för hållbar utveckling". Program och anmälan

Är du intresserad av att få LHU-nätverkets nyhetsbrev cirka fyra gånger per år? Anmäl dig här.

Ledningsgruppen 2019

Albert Askeljung, UNDP/Globala målen
Kristina Bjerka, Håll Sverige Rent
Susie Broquist Lundegård, Världsnaturfonden WWF
Helene Grantz, Uddevalla kommun/Kommunala Chefsnätverket ESD (CESD)
​Gitte Jutvik-Guterstam, ansvarig för nyhetsbrevet 
Fanny Labory, Den Globala Skolan
Gittan Mattsson, Falu kommun
Anna Mogren, Karlstad universitet 
Anna Skoog, Swedesd
Lisen Vogt, 2047 Science Center
Agnes Vungi, Naturskyddsföreningen
Erika Åberg, Umeå kommun