Nätverket Lärande för Hållbar Utveckling (LHU)

I Sverige finns ett nationellt LHU-nätverk vars syfte är att lyfta det lokala, nationella och globala arbetet med lärande för hållbar utveckling. Detta sker genom erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och inlägg i den nationella och internationella debatten. Nätverket består av en grupp representanter från organisationer, föreningar och kommunala tjänstepersoner som träffas regelbundet. 

Nätverket ger ut ett nyhetsbrev 4 ggr per år för alla som intresserar sig i frågor som rör utbildning och hållbar utveckling. Dessutom arrangeras en årlig nationelll konferens med olika tema. 2019 års LHU-konferens anordnades i Karlstad den 9-10 oktober med tema "Handlingskompetens för hållbar utveckling".

Årets konferens går av stapeln i Örnsköldsvik 27-28 oktober under tema "Hav och marina resurser" Kontaktperson Thomas Nordell thomas.nordell@denglobalaskolan.se

Är du intresserad av att få LHU-nätverkets nyhetsbrev? Anmäl dig här.

Ledningsgruppen 2020

Albert Askeljung, UNDP/Globala målen
Kristina Bjerka, Håll Sverige Rent
Susie Broquist Lundegård, Världsnaturfonden WWF
Helene Grantz, Uddevalla kommun/Kommunala Chefsnätverket ESD (CESD)
​Gitte Jutvik-Guterstam, ansvarig för nyhetsbrevet 
Fanny Labory, Den Globala Skolan
Gittan Mattsson, Falu kommun
Anna Mogren, Karlstad universitet 
Josefin Mardi, Swedesd
Lisen Vogt, 2047 Science Center
Agnes Vungi, Naturskyddsföreningen
Erika Åberg, Umeå kommun