Lärande och utbildning för hållbar utveckling

Lärande och utbildning för hållbar utveckling (på engelska Education for Sustainable Development, ESD), innebär att skapa deltagande undervisningsmetoder och högkvalitativa inlärningsmiljöer som gör det möjligt för lärande att aktivt medskapa sin värld och framtid.

ESD innebär att kritiska komplexa hållbarhetsfrågor, till exempel klimatförändringar, fattigdomsbekämpning, risker och katastrofer, hållbar konsumtion, migration och biologisk mångfald inkluderas i lärande och utbildning på ett integrerat sätt.

ESD utvecklas för att främja kompetenser som kritiskt tänkande, handlingskompetens, framtidsscenariekompetens och kollaborativt beslutsfattande. ESD handlar om läroplaner och lärandeinnehåll, pedagogik och lärandemiljöer, lärandemål och social omvandling i formellt, icke-formellt och informellt lärande.

Agenda 2030

FN:s utvecklingsagenda syftar till att utrota den extrema fattigdomen, minska ojämlikheterna och orättvisorna och lösa klimatkrisen. Enligt delmål 4.7 Utbildning för hållbar utveckling och Globalt medborgarskap ska alla studerande, senast 2030, få de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling.

ESD tränar transformativa nyckelkompetenser för hållbarhet och binder samman målen i Agenda 20301.

Klicka för större bild

Fördjupning

Miljökollaps eller hållbar framtid? Hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor
Kramming, Kajsa 2017 Doktorsavhandling Uppsala universitet

Utbildning för hållbar utveckling från en lärarhorisont: sammanhang, kompetenser och samarbete
Bursjöö, Ingela 2014 Doktorsavhandling Göteborgs universitet

Att utbilda för hållbar utveckling – ett pluralistiskt perspektiv
Öhman, Johan 2009. Ingår i Nycklar till framtiden: Lärande för hållbar utveckling Örebro universitet

När barnen ska rädda världen
Malin Ideland professor, Malmö universitet. Pedagogiska magasinet 2016

Debatt

Utbildning för hållbar utveckling – helt nödvändigt eller politisk indoktrinering?Almedalsveckan 2018