Lärande och utbildning för hållbar utveckling

Lärande och utbildning för hållbar utveckling (på engelska Education for Sustainable Development, ESD), innebär att skapa deltagande undervisningsmetoder och högkvalitativa inlärningsmiljöer som gör det möjligt för lärande att aktivt medskapa sin värld och framtid.

ESD innebär att kritiska komplexa hållbarhetsfrågor, till exempel klimatförändringar, fattigdomsbekämpning, risker och katastrofer, hållbar konsumtion, migration och biologisk mångfald inkluderas i lärande och utbildning på ett integrerat sätt.

ESD utvecklas för att främja kompetenser som kritiskt tänkande, handlingskompetens, framtidsscenariekompetens och kollaborativt beslutsfattande. ESD handlar om läroplaner och lärandeinnehåll, pedagogik och lärandemiljöer, lärandemål och social omvandling i formellt, icke-formellt och informellt lärande.

Fördjupning

Miljökollaps eller hållbar framtid?: Hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor

Kramming, Kajsa 2017 Doktorsavhandling Uppsala universitet

Utbildning för hållbar utveckling från en lärarhorisont: sammanhang, kompetenser och samarbete

Bursjöö, Ingela 2014 Doktorsavhandling Göteborgs universitet

Att utbilda för hållbar utveckling – ett pluralistiskt perspektiv 

Öhman, Johan 2009. Ingår i Nycklar till framtiden: Lärande för hållbar utveckling Örebro universitet

När barnen ska rädda världen

Malin Ideland professor, Malmö universitet. Pedagogiska magasinet 2016

Debatt

Utbildning för hållbar utveckling – helt nödvändigt eller politisk indoktrinering?

Almedalsveckan 2018