Öppet seminarium på Campus Gotland om hållbar stadsutveckling

2016-11-02

Sustainability Talks är en seminarieserie som arrangeras vid Uppsala universitet - Campus Gotland. Den 16 november föreläser Thomas Elmqvist, professor i naturresursanvändning, om FN:s nya global agenda för hållbar stadsutveckling.

Om ett par årtionden beräknas 4 av 5 människor vara bosatta i städer vilket gör urbaniseringen till en av vår tids stora hållbarhetsutmaningar. The New Urban Agenda (NUA) antogs under FN:s konferens om hållbar stadsutveckling  i Quito, Ecuador 17-20 oktober 2016. Slutdokumentet ska sätta politiskt fokus på hållbarhetsfrågor kopplat till urbaniseringen de kommande 20 åren och är ett led i genomförandet av FN:s program för hållbar utveckling.

Thomas Elmqvist var på plats i Quito och kommer ge sina insikter från mötet. Thomas arbetar vid Stockholm Resilience Centre på Stockholm universitet och är internationellt erkänd för sitt arbete inom urbanisering och hållbar utveckling. Bland annat koordinerar han ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som involverar 12 städer på olika platser i världen. Thomas har arbetat som gästprofessor vid lärosäten i Japan, Sydafrika och USA.

Datum: 16 november 2016
Tid: kl.14:00-16:00
Plats: Sal B24 Campus Gotland

Seminariet är kostandsfritt och öppet för alla. Anmälan sker genom e-post till lovisa.eiriksdottir@swedesd.uu.se eller via telefon: 070-7149068.

Seminarieposter

Fler nyheter