Ny bok om miljöundervisning och hållbar stadsutveckling

2017-01-17

Alexander Hellquist, Swedesd, har samskrivit ett kapitel i en ny bok om hur miljöundervisning kan bidra till hållbar stadsutveckling. Kapitlet baseras på erfarenheter av att facilitera lärprocesser och samverkansarbete i städer runt om i världen.

”Urban Environmental Education Review” består av trettio kapitel skrivna av sammanlagt åttiotvå experter inom området från nitton länder. Urban miljöundervisning innefattar all typ av lärande som kan bidra till individuellt och kollektivt välbefinnande och en bättre miljö i staden. Innehållet i boken sträcker sig från lokala kontexter till lärande- och utbildningsmiljöer, teori, deltagande och metoder för miljöundervisning.

Kapitlet som Alexander har skrivit tillsammans med Marc Stern vid Virginia Polytechnic Institute och State University, USA, handlar om deliberation, tillit och kollaborativt beslutsfattande med ambitionen att vägleda de lärare och utbildare som är intresserade av samverkan och samarbete som ett sätt att tackla urbana hållbarhetsutmaningar.

”Urban Environmental Education Review” publiceras i juni 2017 men går att förboka på förlagets hemsida. Flera videos finns också publicerade där olika författare bakom kapitel i boken presenterar innehållet.  

Fler nyheter