Dags att nominera till Unescos pris för utbildning för hållbar utveckling

2017-01-19

Foto/UNESCO

Unescos pris för utbildning för hållbar utveckling är nu öppet för nominering. Utmärkelsen är en del av det globala handlingsprogrammet för utbildning för hållbar utveckling (GAP) och lyfter individer, institutioner, organisationer eller andra som på ett inspirerande sätt arbetar med hållbarhetsfrågor inom lärande- och utbildningsområdet.

Priset är inrättat av Unesco med stöd av Japan och består av tre årliga utmärkelser om 50 000 US dollar som går till projekt med ett tydligt fokus på lärande och utbildning för hållbar utveckling. Nomineringarna bedöms av en oberoende jury utifrån tre kriterier: förändring, integrering och innovation. Nytt för i år är att de nominerade projekten ska ha pågått i minst fyra år, visat resultat och att de ska vara skalbara. Förutom detta ska projekten bidra till en eller flera av de prioriterade handlingsområdena inom GAP.

Förslag till nomineringar ska lämnas till Svenska Unescorådet på detta formulär (Word doc) och skickas till infounesco@regeringskansliet.se senast den 31 mars. Därefter sker ett urval och beredning i Utbildningsdepartementet innan Sveriges officiella nomineringar skickas till Unesco. Vinnarna presenteras av Unescos generaldirektör i september 2017. 

Mer information om priset, regler för nomineringar och urvalskriterier finns på Unescos hemsida.

Unescos ESD-pris initierades 2015 och tilldelades då rootAbilit, Tyskland, ASOCIACION SERES, Guatemala/El Salvador, och JAYAGIRI CENTRE, Indonesien. Följande år gick utmärkelsen till Centre for Community Regeneration and Development, Kamerun, Okayama ESD Promotion, Japan, och Commission National Union of Students UK, UK.

Fler nyheter