Utbildning för att leda samverkan kring komplexa samhällsutmaningar

2017-03-23

Workshop i kursen Att leda samverkan. Campus Blåsenhus, Uppsala 2017. Foto: Swedesd

Swedesd har startat en utbildning i att leda och hantera samverkan kring komplexa samhällsutmaningar. Deltagare från hela landet har utforskat möjligheter och utmaningar i rollen som processledare. Förra veckan delades de första kursintygen ut under en avslutningsceremoni vid Campus Blåsenhus.

Utbildningen ”Att leda samverkan” riktar sig till personer som leder eller deltar i samverkan för att hantera olika typer av svårlösta samhällsproblem, exempelvis inom stadsplanering, integration och naturresursförvaltning. Kursen är ett samarbete mellan Swedesd, konsultbyrån Reflekta och Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet och baseras på forskning och erfarenheter av samverkansprocesser runt om i världen.

Kursen är uppbyggd kring reflekterande samtal mellan deltagare och kursledare. Här diskuteras vanliga problem vid samverkansarbete, exempelvis hur man som ledare hanterar sin egen roll. En annan viktig fråga är hur man tacklar både legitima och illegitima maktförhållanden inom gruppen

- I kritiken mot samverkansidén betonas ofta att den försvårar ansvarsutkrävande och att den är naiv när det gäller maktstrukturer i samhället. Under den här kursen försöker vi se konstruktivt på kritiken och beskriva konkret hur en processledare kan överkomma svårigheterna genom ändamålsenlig design och facilitering av samverkansarbetet, säger kursledare Alexander Hellquist från Swedesd.

Anna Haid har gått utbildningen och var en av 35 deltagare som förra veckan fick ta emot kursintyg. Hon arbetar som samordnare vid Länsstyrelsen i Uppsala för drog- och alkoholförebyggande insatser.

- Jag hanterar ett typiskt komplext samhällsproblem som rör flera frågor och många aktörer. Den här kursen har framförallt gett mig nya verktyg för att planera långsiktiga processer och ett nytt förhållningssätt till samverkansarbetet. Jag tycker också att det är bra att man synliggör hur komplexa dessa problem är och ger det ett sammanhang, det är en styrka.

En annan deltagare är Tommy Sandin som arbetar som marknadschef för ett konsultbolag i Stockholm och som erbjuder tjänster inom organisations- och ledarutveckling. Företaget har mest jobbat med samverkan inom organisationer såsom kommuner och länsstyrelser. Nu vill de ta ett steg mot mer samhällsorienterade uppdrag där den här typen av problem ingår. Tommy har gått kursen och är positiv till det han lärt sig.

- Jag gillar särskilt frihetskravet, att man kan bredda och fördjupa processen utifrån processmålen. Dessutom att man använder en frågeställning som motor istället för ett förutbestämt mål.

”Att leda samverkan” består av tre tvådagars-träffar vid Uppsala universitet. Mellan träffarna testar deltagarna nya arbetssätt inom ramen för sitt ordinarie arbete med stöd från kursledarna. En andra upplaga av kursen har nu påbörjats och det första kurstillfället ägde rum i veckan.

Är man intresserad av att lära sig mer om samverkansarbetets teori och praktik går det bra att kontakta kursledarna Alexander Hellquist alexander.hellquist@swedesd.uu.se och Martin Westin martin.westin@swedesd.uu.se.

Läs mer:

Att leda samverkan En handbok för dig som vill hantera komplexa samhällsutmaningar, Swedesd 2017 (pdf)

Fler nyheter