Kunskapsallians för bättre stöd till unga utsatta i Malmö

2017-05-02

Workshopdeltagare från Kunskapsalliansen och Framtidens hus i Malmö den 21 april. Foto: Swedesd

Swedesd och en grupp av organisationer från offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv samverkar för att stärka stödet till unga som lever i utanförskap i Malmö. Målet är att utveckla kunskap om hur sektoröverskridande samverkan kan förbättras och leda till en socialt hållbar utveckling.

På initiativ från Rädda barnen i Malmö och Swedesd har ett antal aktörer gått samman för att bli bättre på att stötta unga i utanförskap. Gruppen har bildat en kunskapsallians, ett forum för strategisk samverkan där olika sektorer i samhället deltar. Modellen förespråkas i Malmökommissionens uppmärksammade rapport kring social hållbarhet.

Målet med Kunskapsalliansen i Malmö är att identifiera och hitta lösningar på systembrister som gör att unga ”faller mellan stolarna” eller inte får det stöd de behöver för att komma närmare arbetsmarknaden eller förbättra sin livskvalitet på annat sätt.

 -Vi försöker att använda konkreta erfarenheter från den operativa nivån för att avgöra vilka strategiska förändringar på systemnivå som är mest angelägna. På våra möten har vi tittat på utsatta individers levnadshistorier för att kartlägga vilka insatser som görs, vilka som är möjliga och vad som behöver förändras. Vi har även försökt fånga upp lärdomar från existerande samverkansprojekt och från forskning, säger Martin Westin, projektkoordinator vid Swedesd, som stöttar projektet med processledning och teoretiska perspektiv.

Den 21 april träffades gruppen i Lindängen i Malmö för att studera hur man har arbetat på Framtidens hus. Där jobbar socialtjänst, arbetsförmedling och civilsamhället under samma tak för att samordna sitt stöd till boende i området. Under workshopen diskuterade Kunskapsalliansen tillsammans med representanter från Framtidens hus framgångsfaktorer i arbetet, och reflekterade över hur de kan spridas eller kopplas ihop med andra initiativ.

-Något som tydligt har framkommit under Kunskapsalliansens arbete är hur viktigt det är att personer som arbetar med unga har förtroende och mandat att vara flexibla och vid behov hitta anpassade lösningar i samverkan med andra aktörer. En sådan tillitsbaserad styrning verkar ha varit avgörande för framgångarna på Framtidens hus, säger Martin Westin.

Kunskapsalliansen utgörs för närvarande av Swedesd, Rädda barnen, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Fryshuset, Röda korset, Boost by FC Rosengård, Centrum för Publikt Entreprenörskap och IKEA.

Fler nyheter