Almedalsseminarium: Hur skapar vi samverkan inom utbildning för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030?

2017-06-15

Under årets Almedalsvecka arrangerar Swedesd ett panelsamtal om samverkan inom utbildning för att främja hållbar utveckling. Deltagare med olika organisatoriska bakgrunder är inbjudna att dela erfarenheter av sektorsöverskridande samarbete runt om i världen.

Världens länder är överens om att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Men för att lyckas behöver vi komma bort från institutionaliserat arbete i stuprör. För utbildningssektorn del innebär detta att hitta verktyg bortom det formella utbildningssystemet, bland annat genom samverkan över sektorsgränser på lokal, nationell och internationell nivå.

I år anordnar Swedesd ett Almedalsseminarium med fokus på nationella och internationella samarbeten. Tillsammans med representanter från forskning, förvaltning och organisationer i civilsamhälle och företagsvärlden i Sverige och andra länder kommer vi utforska vad som kännetecknar framgångsrika partnerskap inom utbildningsområdet för hållbar utveckling.

Kan samverkansarbete vara en accelerator för att skala upp och implementera lärande för hållbar utveckling i Sverige? Hur skapar vi synergier och koordinerar samarbeten mellan aktörer inom olika verksamheter och verksamhetsområden för att förverkliga Agenda 2030?

Medverkande:

  • Julia Heiss, teamledare och programspecialist – Utbildning för hållbar utveckling, Unesco Paris, Frankrike

  • Heila Lotz-Sisitka, professor, Environmental Learning Research Centre, Rhodes University, Sydafrika

  • Lars Nordahl, enhetschef, Universitets- och högskolerådet (UHR)

  • Jonas Carlehed, hållbarhetschef, Ikea

  • Helena Lundmark, samordnare, Naturskyddsföreningen

  • Shepherd Urenje, specialist, Swedesd, Uppsala Universitet (moderator)

Datum: torsdag 6 juli
Tid: 15:00-16:00
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Studentcentrum/Hus D

Kontakt: Stefan Bengtsson, projektkoordinator, 018 471 8413, stefan.bengtsson@swedesd.uu.se

Seminariet kommer att webbsändas på Uppsala universitets webplats och på Facebook där man även kan ställa frågor till panelen.

Seminariebeskrivning i Almedalskalendariet

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-18