Nytt samarbetsprojekt fokuserar på virtuella utbyten

2020-12-02

Uppsala universitet kommer att koordinera VAMOS (Virtual Exchange to tackle Wicked Problems: Latin American and European Collaboration on Education for Sustainable Development) som har en budget på 738 990 euro och kommer att pågå i två år (2021-2022).

VAMOS samlar sex universitet från Latinamerika (Honduras och Brasilien), två universitet från Europa (Uppsala och Padua) och en NGO som har ledande experter inom virtuellt utbyte (UNIcollaboration). Projektet möjliggör att erfarenheter inom internationalisering, virtuella lärmiljöer och lärande och utbildning för hållbar utveckling (på engelska Education for Sustainable Development, ESD) kan utbytas. Målet är att gemensamt skapa en virtuell kurs för studenter där fokus kommer vara på komplexa hållbarhetsutmaningar (s.k. ”wicked problems”).

VAMOS koordineras av enheten för globalt partnerskap vid Uppsala universitet i samarbete med Swedish International Center of Education for Sustainable Development (SWEDESD) och masterprogrammet i hållbar destinationsutveckling.

”Vi utvecklade projektet för att kunna sammanföra frågor om internationalisering och hållbarhet. Med den globala COVID19-pandemin som pågår har relevansen för virtuellt utbyte inom högre utbildning ökat betydligt ”, säger Fanny Jonsson och Philipp Baur, projektkoordinatorer i enheten för globalt partnerskap. "Vi hoppas att projektet skapar en plattform för att kunna utbyta erfarenheter om virtuellt samarbete och undervisning här i Uppsala, och vi ser fram emot att höra från personal och lärare som vill veta mer eller bli involverad i projektet"

Om ni vill höra mer om projektet är ni välkomna att kontakta fanny.jonsson@uadm.uu.se.

Johan Ahlenius

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-18