Swedesd - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling

Som ett av flera drivande länder i FN:s dekad för utbildning för hållbar utveckling (2005-2014) beslutade regeringen 2006 att ge Sveriges biståndsmyndighet Sida i uppdrag att finansiera etablerandet av en verksamhet för lärande för hållbar utveckling. I dag är Swedesd en centrumbildning och väletablerad forsknings- och utvecklingsmiljö vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet som erbjuder reflexiva verktyg för processledning, implementering och uppskalning av utbildning för hållbar utveckling

Tillsammans med våra samarbetspartners driver vi forsknings- och samverkanssprojekt, både i Sverige och utomlands. Våra universitetskurser och utbildningar riktar sig till lärarutbildare och verksamma lärare i grundskola och vid universitet, samt beslutsfattare och projektledare och andra aktörer i samhället som hanterar komplexa hållbarhetsutmaningar.

Swedesd arrangerar forskningsseminarier, konferenser och workshops som skapar mötesplatser och arenor för dialog och samverkan. Tillsammans med Uppsala universitet driver vi ESD Learning Lab - en treårig satsning på utveckling av undervisning och lärande inom hållbar utveckling på Campus Gotland.

- Vår vision är att vara en strategisk internationell och nationell kompetens för hela kunskapsområdet lärande och utbildning för hållbar utveckling, på engelska Education for Sustainable Devlopment (ESD). Som nationell samordnare av FN:s globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling (GAP) arbetar vi för att nå målen i Agenda 2030.

Eva Friman föreståndare, Swedesd