Anställda och övriga verksamma

Barrineau, Susanna, Affilierad forskningsassistent
018-471 1520, 072-99 99 067
susanna.barrineau@swedesd.uu.se

Sanna har en masterutbildning i miljöpolitik vid Kings College London och har arbetat på Centrum för miljö- och utvecklingsstudier och Enheten för universitetspedagogik vid Uppsala universitet. För Swedesd arbetar hon med planering och implementering av aktiviteter för lärare och studenter inom Campus Gotland Lärandelabb för hållbar utveckling. Sanna har många års erfarenhet av att bygga upp och stödja aktiv studentmedverkan inom högre utbildning. Hon representerar Swedesd som miljöombud.


Do, Thao, Forskningsassistent
018-471 8403, 070-167 99 57
thao.do@swedesd.uu.se

Thao Do har en masterutbildning i entreprenörskap vid Uppsala universitet och har arbetat som projektansvarig och konsult inom utbildning, kommunikation och marknadsundersökning med hållbarhetsfokus i Vietnam. Hon ansvarar för utveckling av lärande- och samverkansprocesser för intressenter, skalningsverktyget Re-Solve för projekt och innovationer, samt är kursledare för uppdragsutbildningen Skalning: Strategi och metod för hållbar spridning av goda resultat. Hon medverkar även kring forskning och utbildning för hållbar utveckling med partnerorganisationer i Vietnam och Mekongregionen.


Friman, Eva, Forskare
0498 108414, 018 471 8414
eva.friman@swedesd.uu.se

Eva Friman är ekonom och doktor i idéhistoria och sedan 2015 föreståndare för Swedesd. Eva har forskat och undervisat tvärvetenskapligt i mer än 20 år inom bland annat humanekologi, ekologisk ekonomi och politisk ekologi. Hennes forskning fokuserar global rättvisa och ekologisk hållbarhet ur socio-ekonomiska perspektiv. Eva är även adjungerad professor vid University of the Sunshine Coast i Australien. Vid Swedesd deltar hon i forskningsprojektet Re-Set och är programchef för MISTRA Environmental Communication – Reframing Communication for Sustainability.


Hellquist, Alexander, Specialist
018-471 8405
alexander.hellquist@swedesd.uu.se

Alexander har en bakgrund inom nationalekonomi med inriktning på miljöekonomi, och har arbetat på en Länsstyrelse och på Naturvårdsverket. På Swedesd jobbar han främst med utbildning, bland annat som kursledare för uppdragsutbildningen Att leda samverkan, och viss uppdragsforskning kopplade till lärande utanför det formella utbildningsystemet. Det kan handla om lärande som sker i samverkan mellan olika aktörer, eller i samband med dialogbaserade planeringsprocesser som medborgardialoger och samråd, se Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor. Alexander är särskilt intresserad av hur lärande i sådana processer påverkar människors preferenser, och av hur processledare balanserar de delvis motstridiga förväntningar som ställs på dem i demokrati-, planerings- och lärandeteori. Alexander är en av utvecklarna bakom processverktyget Inquiry Based Approach (IBA).


Jacobsson, Viktor, Affilierad Webbredaktör
0498 108411, 018 471 8411
viktor.jacobsson@swedesd.uu.se


Klöcker Larsen, Rasmus
Affilierad Forskare


Mickelsson, Martin, Affilierad Forskare
018-471 2439
martin.mickelsson@edu.uu.se

Martin Mickelsson är administratör vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet, och har i samarbete med Swedesd skrivit en avhandling om skalning av utbildning för hållbar utveckling. Martin ingår i forskningsgruppen Re-Solve som utvecklat skalningsverktyg för projekt och innovationer samt är kursledare för uppdragsutbildningen Skalning: Strategi och metod för hållbar spridning av goda resultat. Utöver avhandlingen har han även ett forskningsintresse för utbildning om antibiotikaresistens som hållbarhetsutmaning.


Powell, Neil, Forskare
070 167 91 69
neil.powell@swedesd.uu.se

Neil Powell är professor i hållbar utveckling vid University of the Sunshine Coast, Australien, och gästprofessor vid Swedesd. Han är även associerad forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI). Neils forskning är inriktad på transformativt lärande om komplexa och svårhanterliga frågor som rör vatten, styrning och förvaltning i en kontext som präglas av oförutsägbarhet och plötsliga miljöförändringar. Neil är ställföreträdande forskningsledare på Swedesd och ansvarig för utvecklingen av Swedesds kommande internationella masterprogram.


Urenje, Shepherd, specialist
0498-108407
shepherd.urenje@swedesd.uu.se

Shepherd Urenje har jobbat på Swedesd sedan 2010 med lärande för hållbar utveckling inom formell utbildning. Han har studerat utvecklingspedagogik vid University of London och arbetat som lärare inom miljövetenskap och utvecklingspedagogik i Zimbabwe och Storbritannien. Idag koordinerar Shepherd stöd för lärare och lärarutbildare att utveckla strategier för implementering av lärande för hållbar utveckling, bland annat genom kurser för universitetslärare i Östersjöområdet, Campus Gotland lärandelabb för hållbar utveckling och i Zambia och Zimbabwe.


Max Whitman, Forskningsassistent
max.whitman@kbh.uu.se

Max Whitman har en masterutbildning i miljökommunikation från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Under 2021 påbörjade han ett doktorandprojekt som utforskar hur kommunikation och kommunikationssituationer med fokus på samskapande av kunskap kan bidra till systemtänkande och agerande i naturresursfrågor med särskild inriktning mot skogsbränder i Sverige och Australien. Arbetet sker inom ramen för forskningsprogrammet MISTRA Environmental Communication.

Senast uppdaterad: 2021-07-07