Styrelse

Swedesds styrelse består av 10 ledamöter. Dess ledamöter ska spegla såväl vetenskaplig bredd som representera det omgivande samhället. Styrelsen består därför av en representant från respektive vetenskapsområde vid Uppsala universitet, en representant från Fakulteten för utbildningsvetenskaper, tre representanter från samarbetsorganisationer, en representant från regerings- eller departementsnivå, en representant från annat svenskt lärosäte, en doktorandrepresentant och en studentrepresentant.

Vetenskapsområdena är HumSam, TekNat och MedFarm. 

Karin Bengtsson
Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution, Uppsala universitet
Stefan Bengtsson
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Maria Forsberg
Juridiska institutionen, Uppsala universitety
Åsa Gerger Swartling
Stockholm Environment Institute (SEI)
Ylva Hillbur
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Hanna Hofverberg
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Hannah Jarvis
Studentrepresentant
Anna Lundh
Svenska Unescorådet
Mats Målqvist
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH); Internationell barnhälsa och nutrition, Uppsala universitet