Centrumstyrelse

Swedesds arbete leds av en centrumstyrelse och en föreståndare. Centrumstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med Swedesds instruktion och syfte.

Centrumstyrelsen ledamöter ska spegla såväl vetenskaplig bredd som representera det omgivande samhället. Styrelsen består därför av representanter från respektive vetenskapsområde vid Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa där Swedesd är organisatoriskt placerad, samt för externa organisationer/samarbetsorganisationer. Dessutom ingår en studentrepresentant.

Christel Bergström, Professor
Institutionen för farmaci, Läkemedelsformulering, Uppsala universitet
christel.bergstrom@farmaci.uu.se

Jenny Helin, Universitetslektor
Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
jenny.helin@fek.uu.se

Lina Mtwana Nordlund, Biträdande universitetslektor
Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling, Uppsala universitet
lina.mtwana.nordlund@geo.uu.se

Mats Målqvist, Professor
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Global hälsa - implementering och hållbarhet, Uppsala universitet
mats.malqvist@kbh.uu.se

Anne Jerneck, Professor
Sustainability Science, LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies), Lunds universitet
anne.jerneck@LUCSUS.lu.se

Anders Wallensten, Biträdande statsepidemiolog
Folkhälsomyndigheten
anders.wallensten@folkhalsomyndigheten.se

Senast uppdaterad: 2021-05-25