Material och forskningsartiklar

Nedan listas material och forskningsartiklar av anställda och associerade forskare vid Swedesd. Över 100 doktorsavhandlingar, studentuppsatser, rapporter och artiklar inom kunskapsområdet lärande och utbildning för hållbar utveckling finns tillgängliga i Uppsala universitets databas DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

 • Do, Thao

  A Review of Scaling Concepts: ReSolve Scaling Workshops Project

  2019.

  Open access
 • Freduah, George; Fidelman, Pedro; Smith, Timothy F.

  Adaptive capacity of small-scale coastal fishers to climate and non-climate stressors in the Western region of Ghana

  Ingår i Geographical Journal, s. 96-110, 2019.

 • Barrineau, Sanna; Engström, Alexis; Schnaas, Ulrike

  An Active Student Participation Companion

  Avdelningen för kvalitetsutveckling - Enheten för universitetspedagogik, 2019.

  Open access
 • Mickelsson, Martin; Kronlid, David; Lotz-Sisitka, Heila

  Consider the Unexpected: Scaling ESD as a matter of learning

  Ingår i Environmental Education Research, s. 135-150, 2019.

  Open access
 • Bengtsson, Stefan L.

  Engaging with the Beyond-Diffracting Conceptions of T-Learning

  Ingår i Sustainability, 2019.

  Open access
 • Hellquist, Alexander; Westin, Martin

  Medborgardialog om konfliktfyllda samhällsfrågor: konsensus, agonism eller mobilisering?

  2019.

  Open access
 • Westin, Martin; Hellquist, Alexander

  Medborgardialogens 10 000-kronorsfråga: Vem ska bestämma när vi inte är överens?

  Ingår i Stadsutveckling & design för motstridiga önskemål, 2019.

 • Nursey-Bray, Melissa; Palmer, R.; Smith, Timothy F.; Rist, P.

  Old ways for new days: Australian Indigenous peoples and climate change

  Ingår i Local Environment, s. 473-486, 2019.

  Open access
 • Hellquist, Alexander; Westin, Martin

  On the Inevitable Bounding of Pluralism in ESE: An Empirical Study of the Swedish Green Flag Initiative

  Ingår i Sustainability, 2019.

  Open access
 • Raikes, Jonathan; Smith, Timothy F.; Jacobson, Christine; Baldwin, Claudia

  Pre-disaster planning and preparedness for floods and droughts: A systematic review

  Ingår i International Journal of Disaster Risk Reduction, 2019.

  Open access
 • Westin, Martin; Hellquist, Alexander

  Allt är inte möjligt, men inget är heller förutbestämt

  Ingår i Samhällsbyggaren, s. 30 30-31 31, 2018.

 • Westin, Martin; Hellquist, Alexander

  Allt är inte möjligt, men inget är heller förutbestämt: Föreställningar om makt i medborgardialogens praktik och teori

  2018.

  Open access
 • Plummer, Ryan; Baird, Julia; Bullock, Ryan; Dzyundzyak, Angela et al.

  Flood Governance: A multiple country comparison of stakeholder perceptions and aspirations

  Ingår i Environmental Policy and Governance, s. 67-81, 2018.

 • Melo Zurita, Maria de Lourdes; Thomsen, Dana C.; Holbrook, Neil J.; Smith, Timothy F. et al.

  Global Water Governance and Climate Change: Identifying Innovative Arrangements for Adaptive Transformation

  Ingår i Water, 2018.

  Open access
 • Bergeå, Hanna; Kågström, Mari; Annette, Lööf; Westin, Martin

  Kännedom om dilemman kan leda till bättre samverkan

  Ingår i Universitetsläraren, 2018.

 • Zurita, Maria de Lourdes Melo; Cook, Brian; Thomsen, Dana C.; Munro, Paul G. et al.

  Living with disasters: social capital for disaster governance

  Ingår i Disasters. The Journal of Disaster Studies, Policy and Management, s. 571-589, 2018.

  Open access
 • Hellquist, Alexander; Westin, Martin

  Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor: Delrapport 2 från följeforskarna

  2018.

  Open access
 • Freduah, George; Fidelman, Pedro; Smith, Timothy F.

  Mobilising adaptive capacity to multiple stressors: Insights from small-scale coastal fisheries in the Western Region of Ghana

  Ingår i Geoforum, s. 61-72, 2018.

 • Bengtsson, Stefan L.

  Outlining an Education Without Nature and Object-Oriented Learning

  Ingår i Research Handbook on Childhoodnature, s. 1-22, 2018.

 • Mickelsson, Martin; Danielsson, Anna

  Scaling and subjectification in an ESD educational project

  2018.

 • Frohlich, Miguel F.; Jacobson, Chris; Fidelman, Pedro; Smith, Timothy F.

  The relationship between adaptive management of social-ecological systems and law: a systematic review

  Ingår i Ecology & society, 2018.

  Open access
 • Westin, Martin; Hellquist, Alexander

  Vad är rätt när folk tycker olika?: -En berättelse om medborgardialog, makt och kritisk pragmatism

  Ingår i Tidskriften PLAN, s. 53 53-69 69, 2018.

 • Hertting, Nils; Alexander, Hellquist

  Om ”demokratiutvecklare” och medborgardialoger i svenska kommuner: idéer, institutionalisering och erfarna konsekvenser: Rapport till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

  2017.

 • Hellquist, Alexander; Westin, Martin

  På väg mot bättre dialog i samråden på Gotland: Rapport från ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Gotlands län och Swedesd, Uppsala universitet

  2017.

  Open access
 • Kronlid, David O.

  Skolans värdegrund 2.0: Etik för en osäker tid

  Natur och kultur, 2017.

 • Freduah, George; Fidelman, Pedro; Smith, Timothy F.

  The impacts of environmental and socio-economic stressors on small scale fisheries and livelihoods of fishers in Ghana

  Ingår i Applied Geography, s. 1-11, 2017.

 • Bengtsson, Stefan L.

  Aporias, politics of ontology, ethics, and “we”?

  Ingår i The Journal of Environmental Education, s. 163-168, 2016.

 • Westin, Martin; Calderon, Camilo; Hellquist, Alexander

  Att leda samverkan: En handbok för dig som vill hantera komplexa samhällsutmaningar

  Media-Tryck, 2016.

  Open access
 • Lotz-Sisitka, Heila; Ali, Million Belay; Mphepo, Gibson; Chaves, Martha et al.

  Co-designing research on transgressive learning in times of climate change

  Ingår i Current Opinion in Environmental Sustainability, s. 50-55, 2016.

 • Bengtsson, Stefan L.

  Hegemony and the politics of policy making for education for sustainable development: A case study of Vietnam

  Ingår i The Journal of Environmental Education, s. 77-90, 2016.

 • Westin, Martin; Hellquist, Alexander; Calderon, Camilo

  Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor: En delrapport från följeforskarna

  2016.

  Open access
 • Schrage, Jesse; Lenglet, Frans

  Towards a Theory-based framework for assessing the mainstreaming of education for sustainable development: A case study of teacher education institutions in Botswana

  Ingår i Southern African Journal of Environmental Education, s. 87-104, 2016.

  Open access
 • Lenglet, Frans

  ESD and Assessing the Quality of Education and Learning

  Ingår i Responsible Living, s. 57-72, 2015.

 • Kronlid, David; Sandell, Klas; Svennbeck, Margareta; Öhman, Johan et al.

  Inledning

  Ingår i Naturmötespraktiker och miljömoraliskt lärande, s. 9-20, 2015.

 • Westin, Martin; Hellquist, Alexander

  Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor: En studie av SKL:s utvecklingsarbete

  2015.

  Open access
 • Westin, Martin

  På väg mot demokratiska kunskapsprocesser?: Utvärdering bortom New Public Management

  Ingår i Ett dussin russin!, s. 93-107, 2015.

  Open access
 • Lotz-Sisitka, Heila; Wals, Arjen E. J.; Kronlid, David; McGarry, Dylan

  Transformative, transgressive social learning: rethinking higher education pedagogy in times of systemic global dysfunction

  Ingår i Current Opinion in Environmental Sustainability, s. 73-80, 2015.

 • Lenglet, Frans

  Can ESD Reach the Year 2020?

  Ingår i Journal of Education for Sustainable Development, s. 121-125, 2014.

 • Kronlid, David O.

  Climate Change Adaptation and Human Capabilities: Justice and Ethics in Research and Policy

  Palgrave Macmillan, 2014.

 • Westin, Martin

  En studie av Malmö stads satsning på lärande för hållbar utveckling

  2014.

  Open access
 • Kronlid, David; Friman, Eva; Nihlfors, Elisabet

  Hela vetenskapen! 15 forskare om integrerad forskning: (Mar)drömmen om den integrerade forskningen

  2014.

 • Kronlid, David O.; Grandin, Jakob

  Mobile Adaptation

  Ingår i Climate Change Adaptation and Human Capabilities, s. 47-74, 2014.

 • Westin, Martin; Calderon, Camilo; Hellquist, Alexander

  The Inquiry Based Approach: A facilitator´s handbook

  2014.

  Open access
 • Ignell, Caroline; Davies, Peter; Lundholm, Cecilia

  Swedish Upper Secondary School Students' Conceptions of Negative Environmental Impact and Pricing

  Ingår i Sustainability, s. 982-996, 2013.

 • Westin, Martin; Hellquist, Alexander; Kronlid, David O.; Colvin, John D.

  Towards Urban Sustainability: Learning from the Design of a Programme for Multi-stakeholder Collaboration

  Ingår i Southern African Journal of Environmental Education, s. 39-57, 2013.

  Open access
 • Brunner, Wolfgang

  How to create and maintain a Mini ecosystem

  2012.

  Open access
 • Brunner, Wolfgang

  La Misión

  2012.

  Open access
 • Hellquist, Alexander; Westin, Martin; Urenje, Shepherd

  Supporting Urban Sustainability 2010-2011: Experiences from a learning programme

  2012.

  Open access
 • Brunner, Wolfgang

  The Mission

  2012.

  Open access
 • Brunner, Wolfgang; Urenje, Shepherd

  The Parts and The Whole: A Holistic Approach to Environmental and Sustainability Education: Manual

  2012.

  Open access
 • Læssøe, Jeppe; Lenglet, Frans

  Unfolding the Power of ESD: Lessons Learned and Ways Forward : report of the conference

  2012.

  Open access
 • Warren-Rhodes, Kimberly; Schwarz, Anne-Maree; NG Boyle, Linda; Alberta, Joelle et al.

  Mangrove ecosystem services and the potential for carbon revenue programmes in the Solomon Island

  Ingår i Environmental Conservation, s. 485-496, 2011.

 • Lenglet, Frans; Fadeeva, Zinaida; Mochizuki, Yoko

  ESD Promises and Challenges: Increasing its Relevance

  Ingår i Global Environment Research, s. 93-100, 2010.

  Open access
 • Lenglet, Frans; Neeser, Marie; Jain, Shivani; Taylor, Jim

  Sweden’s Pioneering Role in Education for Sustainable Development

  Ingår i Tomorrow Today, 2010.

 • Lenglet, Frans

  Climate Change Education Research: What it could be andwhy it matters

  Ingår i Southern Journal of Environmental Education, s. 93-103, 2009.

 • Kautsky, Nils; Folke, Carl; Troell, Max; Rönnbäck, Patrik

  Odlad fisk är mindre miljövänlig än många tror

  Ingår i Torskar torsken?, s. 93-102, 2003.

 • Mickelsson, Martin

  Scaling and subjectification in an ESD educational project

  Ingår i Journal of Education for Sustainable Development