Lärande för hållbar utveckling inom högre utbildning i Östersjöregionen

Swedesd faciliterar kurser för universitetslärare i länder runt Östersjön. Målet med utbildningarna är att stötta lärare att implementera lärande för hållbar utveckling och driva förändringsarbete på institutionsnivå.

Kursmetoder och innehåll är utvecklat av Swedesd och bygger på många års erfarenheter av att integrera lärande för hållbar utveckling inom lärarutbildningar.

Kurserna koordineras och administreras av Baltic University Programme vid Uppsala universitet, med finansiellt stöd från Svenska Institutet och Åbo Akademi.

För mer information, kontakta Shepherd Urenje, shepherd.urenje@swedesd.uu.se, eller Lyudmyla Babaklyudmyla.babak@balticuniv.uu.se