Lärande för hållbar utveckling inom högre utbildning i Östersjöregionen

Swedesd faciliterar två kurser för universitetslärare i länder runt Östersjön: Re-thinking of pedagogy for implementing Education for Sustainable Development in the Baltic University Programme countries (EduBUP), samt Developing Capacity for Teaching Sustainable Development in the Baltic Sea Region (EduBalt).

Målet med utbildningarna är att stötta lärare att implementera lärande för hållbar utveckling och driva förändringsarbete på institutionsnivå i respektive länder.

Kursmetoder och innehåll är utvecklat av Swedesd och bygger på många års erfarenheter av att integrera lärande för hållbar utveckling inom lärarutbildningar. Kurserna koordineras och administreras av Baltic University Programme vid Uppsala universitet, med finansiellt stöd från Svenska Institutet och Åbo Akademi.

För mer information, kontakta Shepherd Urenje, shepherd.urenje@swedesd.uu.se, eller Lyudmyla Babaklyudmyla.babak@balticuniv.uu.se