Uppsatsarbete och praktik

OBS! Under 2020 tvingas vi tyvärr ta ett uppehåll i vårt arbete att handleda praktikanter och masterstudenter, men vi hoppas kunna erbjuda platser nästkommande år.

Swedesd erbjuder svenska och internationella studenter möjlighet att praktisera i en bred och ämnesöverskridande kunskapsmiljö inom området lärande och utbildning för hållbar utveckling (ESD). Som praktikant involveras du i vårt arbete med policy och utvecklingsarbete och bidrar till vårt mål att bygga kapacitet på lokal, regional och global nivå. Genom att delta i vårt utvecklingsarbete av våra program och projekt får du en god insyn i hur organisationen arbetar med kapacitetshöjande insatser för lärare, utbildare och beslutsfattare.

Våra praktikplatser riktar sig till ambitiösa och engagerade masterstudenter som vill skaffa sig praktiska erfarenheter inom området lärande för hållbar utveckling. Praktiken utgör en del av din universitetsutbildning. Som praktikant kan du få möjlighet att:

  • utvärdera utbildningar
  • ingå som stöd i forskningsprojekt
  • förbereda underlag för framtida projekt, kurser eller samarbeten
  • hjälpa till med konferenser, seminarier eller workshops

Hos oss kan du även skriva din uppsats inom området lärande för hållbar utveckling. Det kan då handla om frågor som rör implementering av ESD i utbildning, utvärdering av ESD eller studier om ESD på policynivå.

Swedesd erbjuder dig ett eget kontorsutrymme vid Campus Gotland eller Campus Blåsenhus i en inspirerande arbetsmiljö. Under din tid hos oss tilldelas du en handledare som stöttar och vägleder dig. Att ansöka om praktikplats eller intresse för uppsatsskrivande är enkelt och görs via formuläret nedan.

Sista datum att ansöka:

OBS! Under 2020 tvingas vi tyvärr ta ett uppehåll i vårt arbete att handleda praktikanter och masterstudenter, men vi hoppas kunna erbjuda platser nästkommande år.

31 oktober (för praktik under vårterminen)
31 mars (för praktik under höstterminen)

Anmälan är stängd

Kontakt: Eva Friman, eva.friman@swedesd.uu.se (Engelska parken)