Sustainability Starts With Education

Den här kursen riktar sig till dig som är verksam lärare eller undervisande personal, exempelvis doktorand, på Campus Gotland eller Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Här får du möjlighet till fördjupad förståelse om Agenda 2030 och de Global målen för hållbar utveckling, pedagogiska verktyg att stärka din egen praktik samt möjlighet att delta i förändringsarbete på instutitionsnivå. Kursen ingår i Campus Gotland Lärandelabb för hållbar utveckling.

Sustainability Starts with Education består av 5 utbildningstillfällen och erbjuds 1 gång per termin. 

Kursdatum och tider höstterminen 2019

29 augusti  kl 13-16
26 september kl 13-16
31 oktober kl 13-16
28 november kl 13-16
12 december kl 13-16

Anmälan

För mer information, kontakta Susanna Barrineau,
susanna.barrineau@swedesd.uu.se, eller Josefin Mardijosefin.mardi@swedesd.uu.se