SWEDESD

En hållbar värld genom lärande och utbildning

Vi arbetar i Sverige och internationellt för att stärka formell- och informell utbildning med lärande för hållbar utveckling.

  • Almedalsveckan 2016: Utbildningens roll för att nå hållbarhetsmålen. Med Irina Bokova och Gustav Fridolin.

  • Flaskan och biosfären - en metod för lärande

  • Om utvecklingen av hållbar turism utanför världsarvsstaden Hoi An i Vietnam

  • Almedalsveckan 2015: Skolans roll för ett hållbart samhälle

  • Almedalsveckan 2014: Ledarskap bortom PISA-paniken - hur kan skolan bli mer relevant?

  • Seminarium om metod för samverkansprocesser kring komplexa hållbarhetsfrågor

  • Almedalsveckan 2013: Går det att komma överens om Ojnareskogen?