SWEDESD

En hållbar värld genom lärande och utbildning

Vi arbetar i Sverige och internationellt för att stärka formell- och informell utbildning med lärande för hållbar utveckling.

 • Almedalsveckan 2016: Utbildningens roll för att nå hållbarhetsmålen. Med Irina Bokova och Gustav Fridolin.

 • Flaskan och biosfären - en metod för lärande

 • Om utvecklingen av hållbar turism utanför världsarvsstaden Hoi An i Vietnam

 • Almedalsveckan 2015: Skolans roll för ett hållbart samhälle

 • Almedalsveckan 2014: Ledarskap bortom PISA-paniken - hur kan skolan bli mer relevant?

 • Seminarium om metod för samverkansprocesser kring komplexa hållbarhetsfrågor

 • Almedalsveckan 2013: Går det att komma överens om Ojnareskogen?

Student och intressad av lärande för hållbar utveckling?

Vi erbjuder flera möjligheter för dig som söker fördjupade kunskaper och erfarenheter inom lärande och utbildning för hållbar utveckling.

Kontakta oss för mer information.

Möjliga samarbeten
 • Uppsatser | se exempel 
 • Praktik
 • Kursutveckling
 • Elevlett lärande