SWEDESD

EN HÅLLBAR VÄRLD GENOM LÄRANDE OCH UTBILDNING

Vi arbetar i Sverige och internationellt för att stärka formell- och informell utbildning med lärande för hållbar utveckling.