SWEDESD

Styrelse

Swedesd styrelse består av företrädare för varje vetenskapsområden inom Uppsala universitet samt representanter från Lunds universitet, Partnership for Education and Research on Responsible Living (PERL), Stockholm Resilience Centre, WWF Sverige och Niras.

Leif Östman
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Katarina Gustafsson
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Hanna Hofverberg
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Per Wickenberg
Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet
Paul Lane
Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet
Anna Lundh
Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
Line Gordon
Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
Victoria W. Thoresen
Avdelning för lärarutbildning och naturvetenskap/PEARL, Högskolan i Hedmark
Gunilla Elsässer
Världsnaturfonden WWF
Marie Neeser
NIRAS Sverige
Karin Bengtsson
Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution, Uppsala universitet
Anna Bergström
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH), Uppsala universitet