SWEDESD

Styrelse

Swedesd styrelse består av företrädare för varje vetenskapsområden inom Uppsala universitet samt representanter från Stockholm Environment Institute (SEI), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala studentkår, Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Partnership for Education and Research on Responsible Living (PERL).

Karin Bengtsson
Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution, Uppsala universitet
Stefan Bengtsson
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Anna Bergström
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH), Uppsala universitet
Maria Forsberg
Juridiska institutionen, Uppsala universitet
Åsa Gerger Swartling
Stockholm Environment Institute (SEI)
Ylva Hillbur
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Hanna Hofverberg
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Isa Jansson
Sektion LÄRA / Uppsala studentkår
Anna Lundh
Svenska Unescorådet
Victoria W. Thoresen
Avdelning för lärarutbildning och naturvetenskap/PEARL, Högskolan i Hedmark