SWEDESD-UGHRIS

Forskning, utbildning och samverkan inom lärande för hållbar utveckling och global hälsa.

SIHI Sweden är ett nätverk för olika aktörer som är intresserade av att utforska nya innovativa sätt att fräja och förbättra hållbar hälsa, för att träffas och arbeta med nya forskningsidéer och evidensbaserad implementering av social innovationer. Swedesd-UGHRIS står som värd för SIHI Sweden. Läs mer i denna artikel.

SIHI Sweden Launch 1 April 2022 in Uppsala. Sign up!

Senast uppdaterad: 2022-01-18