De vill att ungdomar inkluderas i arbetet med utbildning för hållbar utveckling i Sverige

2017-06-01

Arbetsgruppen för GAP-programmets prioriterade område 4 Ungdomar träffas i Stockholm. Foto Swedesd

Sedan 2016 koordinerar Swedesd en grupp aktörer med målet att stärka ungdomars delaktighet i svenskt hållbarhetsarbete utifrån ett utbildningsperspektiv. Arbetet är en del av implementeringen av FN:s globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling.

FN:s handlingsprogram GAP anger fem prioriterade områden som bland annat Sverige förbundit sig att arbeta med. Område 4 fokuserar helt på ungdomar i åldern 15 till 24 år. Programmet vill se ökade möjligheter för unga att bygga kunskap för hållbar utveckling, bland annat genom e-lärande, och att aktivt kunna delta i påverkansarbete och policyutveckling inom utbildningsområdet på lokal, nationell och internationell nivå.

Vid en nationell GAP-workshop som ägde rum 2016 i Uppsala bildades en svensk arbetsgrupp för område 4. I gruppen deltar organisationer och aktörer som på olika sätt arbetar med unga i landet. Hittills har utbytet skett på distans men idag träffas de i Stockholm för att planera det fortsatta arbetet och för att medverka när Agenda 2030-delegationen överlämnar sitt förslag till handlingsplan för de Globala målen till regeringen.

-Ett övergripande mål för oss är att se till att ungdomar får en likvärdig roll i hållbarhetsarbetet och lärande och utbildning för hållbar utveckling. Vi kommer att följa delegationen och genomförandet av 2030-agendan för att se till att ungdomar inte glöms bort, säger Susanne Zetterblom, koordinator för arbetsgruppen vid Swedesd som är fokalpunkt för GAP i Sverige.

I arbetsgrupp AA4 deltar representanter från bland annat: Tekniska Samfundet, PUSH Sverige, Högskolan i Borås, Stockholm Environment Institute (SEI) som ledare av 10YFP Sustainable Lifestyles & Education Programme, LHU-nätverket, Framtidsmuseet - Science Center i Dalarna, TheGoals.org, Scouterna, Håll Sverige Rent, Universeum, CEMUS, Schyst Resande, Globala gymnasiet, Sustainable Development Solutions Network (SDSN) – Youth.

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-18